דף הביתאודותתלמידי י"בבוגרי המכינההחיילים שלנוגלרייההיה שותף DONATEתחומי הלמידה והעשייה במכינהלזכרםכתבו עלינוהצוותמכינה לבנות צור קשר

החיילים שלנו

מאפייני השירות הצבאי של הבוגרים:

המכינה מעודדת את הבוגרים לשירות משמעותי, תוך מתן דגש על תפקידי לחימה ופיקוד. 

בכל שנה נתונה, משרתים בשירות סדיר שלושה מחזורי בוגרים.

87% מכלל הבוגרים, אשר משרתים בשירות סדיר, הינם בתפקידי פיקוד ולוחמה.

נכון לשנת 2017, מחזורים יד-טז - 

 

% מכלל הבוגרים בשירות סדיר

לוחמים בתפקידי קצונה

5%

לוחמים בתפקידי פיקוד

21%

לוחמים

61%

תומכי לחימה

13%

סה"כ

100%

 
 
כנסים ואירועים מיוחדים לחיילים:
 
במהלך השירות הצבאי מקיימת המכינה, לחיילים בסדיר, שני כנסים מרכזיים:
 
1. כנס חיילים - מטרת הכנס הינה להיפגש עם כלל הבוגרים אשר מצויים בתחילת ואמצע שירותם הצבאי, לחזקם אל מול התלבטויות וקשיי הסתגלות, ולעודדם למיצוי יכולותיהם באופן המייטבי ביותר.  
 
2. כנס חיילים משוחררים - מטרת הכנס הינה להיפגש עם הבוגרים רגע לפני יציאתם לאזרחות, ולתת בידיהם כלים וידע לפני כניסתם לעולמות התעסוקה, ההשכלה הגבוהה והניהול הכלכלי העצמאי כאזרחים.